Một số hình ảnh tại ABA được tổ chức tại Vinpear Hạ Long, Quảng Ninh do Vietba Media tổ chức: