Chương trình mang tên  “Bản tin 141” vì mang ý nghĩa biểu trưng cho hoạt động nghiệp vụ chung đã trở thành thương hiệu của Công an Thành phố Hà Nội. Sức mạnh trấn áp tội phạm của những chiến sĩ công an nhân dân cũng giống như sức mạnh của “Quả đấm thép” - tên gọi mà người dân yêu mến dành cho lực lượng 141.

Bản tin phù hợp đồng thời xem trên nhiều phương tiện truyền tải như trên màn hình TV, trên các thiết bị thông minh, cầm tay, di động. Bản tin được phát đồng thời, phát nhiều lần trên các phương tiện như Youtube, Facebook, để trở thành một vũ khí có sức cạnh tranh với các thông tin không chính thống đang lan tràn trên mạng XH.