Hình ảnh  Lễ khai trương Trung Nguyên Coffee Shop tại Chợ Đầm, Nha Trang.